Скачать гимн Эфиопии

Гимн Эфиопии со словами и инструментальная версия в mp3 формате слушать онлайн.

Гимн со словами:

Инструментальная версия (без слов):


Текст гимна:

jəzegɨnnət kɨbɨr bə-itjopˀjaʧʧɨn ʦˀənto
tajə hɨzbawinnət dar ɨskədar bərto.
ləsəlam ləfɨtɨh ləhɨzboʧnəʦˀannət;
bəˀɨkkulɨnnət bəfɨkˀɨr kˀomənal bəˀandɨnnət.
məsərətə ʦˀɨnu səbɨˀɨnan jalʃarɨn;
hɨzboʧnən ləsɨra bəsɨra jənorɨn.
dɨnkˀ jəbahɨl mədrək jəˀakuri kˀɨrs baləbɨt;
jətəfətˀro ʦˀəgga jəʤəgna hɨzb ɨnnat.
ɨnnɨtˀəbbɨkˀɨʃallən alləbbɨn adəra;
itjopˀjaʧʧɨn nuri ɨɲɲam banʧi ɨnnɨkura!
Русский перевод:

Гражданство пользуется большим уважением в нашей Эфиопии;
Гордость за нацию видна, сияя от края до края.
За мир, за справедливость, за свободу народа,
В равенстве и в любви мы едины.
На прочном фундаменте мы не отрекаемся от человечности;
Мы народ, что живёт трудом.
Чудесное место традиций, хозяйка гордого наследия,
Мать природной доблести, мать отважного народа.
Мы защитим тебя — это наш долг;
Наша Эфиопия, живи! И давайте гордиться тобой!